Медикаментозно лечение на затлъстяването01/04/2007

Антиобезните медикаменти са предназначени за селектирана група от пациенти, при които диетата и промените в стила на живот нямат значим терапевтичен ефект. Недостатък на клиничните проучвания, изследващи наличните антиобезни медикаменти, е липсата на достатъчно данни за дългосрочната им ефективност върху свързаната със затлъстяването заболеваемост и смъртност. В условията на разрастващата се пандемия от затлъстяване, разработването […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.