Инсулин glargine, прилаган по време на бременност, не увеличава честотата на феталната макрозомия и неонаталната заболеваемост01/04/2007

Лечението с инсулин glargine (Lantus на Sanofi-Aventis) на бременни жени с диабет не води по-голяма честота на макрозомия на плода или до по-неблагоприятни резултати в неонаталния период сравнение с интермедиерните човешки инсулини, показаха резултатите от пилотно, случай-контрола проучване във Великобритания (1).

В него са участвали 64 бременни жени, от които 20 случая с диабет тип 1 и 44 – с гестационен диабет. Половината от участничките (32 бременни) са били лекувани с инсулин glargine, а останалите (32 контроли) – с интермедиерен инсулин. Двете групи са имали сходни характеристики, включително степен на гликемичен контрол през третото тримесечие (HbA1c), пол на плода, поредност на бременността, гестационна възраст при раждането.

Не е имало разлика в теглото на новородените в двете групи. С фетална макрозомия са били 12 от децата на лекуваните с glargine бременни (37.5%) и 13 от децата на контролите (40.6%). Не е била установена значима разлика в неонаталната заболеваемост.

Използван източник:

1.Price N., Bartlett C., Gillmer M. Use of insulin glargine during pregnancy: a case-control pilot study. BJOG 2007 Apr; 114 (4):453-7