Инсулин detemir (Levemir®) – одобрен да се прилага с орални антидиабетни средства в EC01/04/2007

Ново показание за приложение на инсулин detemir (Levemir® на Novo Nordisk) бе одобрено от Европейската комисия през март, позволявайки еднократната му дневна доставка в комбинация с орални антидиабетни средства (ОАД) при пациенти с диабет тип 2, които не могат да постигнат адекватен гликемичен контрол само с ОАД.

Лечението с detemir еднократно дневно подобрява значимо нивата на кръвната глюкоза в сравнение с NPH инсулин и инсулин glargine. В допълнение, Levemir® е първият дългодействащ инсулин, който се свързва с по-малко увеличаване на изходния индекс на телесна маса. Това превръща detemir в най-привлекателния дългодействащ инсулин за ранно инсулиново лечение при хората с диабет тип 2.

Приложението на detemir намалява цялостния риск за хипогликемия с 53% в сравнение с NPH инсулин, като относителният риск за нощна хипогликемия се понижава с 65%.

Публикуваните наскоро резултати от проучването PREDICTIVE* показаха, че за разлика от много други инсулинови препарати, Levemir®, прилаган еднократно дневно, дори води до загуба на тегло, като това е особено предимство при пациентите с диабет тип 2 и затлъстяване.

Levemir® бе одобрен до момента в ЕС и САЩ да се аплицира подкожно един или два пъти дневно за лечение на възрастни или деца с диабет тип 1 и на възрастни с диабет тип 2, които се нуждаят от базален инсулин за контрол на хипергликемията.

Благоприятните ефекти върху теглото на инсулин детемир в сравнение с NPH инсулин бяха потвърдени както от клинични сравнителни изследвания, така и в клиничната практика.

Levemir® е дългодействащ инсулинов аналог, който е прадназначен да покрива нуждата от базален инсулин. Неговият профил на действие е по-предсказуем от този на NPH инсулините. Продължителността му на действие достига до 24 часа в зависимост от прилаганата еднократна доза. Тя трябва да се поставя вечер по време на вечерното хранене или преди лягане за сън. Инжектирането може да става лесно с предварително напълнената инсулинова писалка FlexPen®.

*PREDICTIVE = Predictable Results and Experience in Diabetes through Intensification and Control to Target: An International Variability Evaluation

За допълнителна информация:

Инсулин detemir е по-предсказуем от glargine и NPH инсулин. Доктор D 2006, бр. 2/лято, 6-7 http://mbd.protos.bg