Indapamide SR е ефективен при възрастни хипертензивни пациенти с диабет тип 2 и микроалбуминурия01/04/2007
Indapamide SR (sustained release, непрекъснато освобождаване) е сходно ефективен с enalapril за намаляване на кръвното налягане и микроалбуминурията при пациенти с диабет тип 2 на възраст 65 години, показаха резултатите от субанализ на проучването NESTOR (Natralix SR versus Enalapril Study in hypertensive type 2 diabetics with micrOalbuminuria), публикувани през януари в American Journal of Hypertension (1). В анализа са включени данните при 187 хипертензивни пациенти с диабет тип 2 и постоянна микроалбуминурия, на възраст 65 години, които представляват 33% от участниците в проучването NESTOR. В тази възрастна подгрупа, 95 души са получавали терапия с indapamide SR 1.5 mg и 92 - с enalapril 10 mg, прилагани еднократно дневно. Като допълнителна антихипертензивна терапия са били използвани amlodipine и/или atenolol. Съотношението албумин/креатинин в урината е намаляло с 46% при лекуваните с диуретика и с 47% при получавалите АСЕ инхибитора. Indapamide SR е бил не по-малко ефективен от еналаприл при статистическата обработка на данните. Средното артериално налягане се е понижило с 18 mmHg и 15 mmHg в групите на indapamide SR и съответно на еналаприл (р=0.1136). Ефективността на двете терапии е била сходна с тази при останалите участници в проучването, но при възрастните пациенти е наблюдавано леко по-изразено намаляване на микроалбуминурията. Не са били наблюдавани разлики между двата медикамента по отношение на глюкозните и липидните профили. Използван източник: 1.Puig J., Marre M, Kokot F. et al. Efficacy of indapamide SR compared with enalapril in elderly hypertensive patients with type 2 diabetes. Am J Hypertens 2007, 20 (1): 90-97 www.ajh-us.org