ДОБЪР ДЕН01/12/2006

Уважаеми колеги,

Един от фокусите на този брой са новите форми на инсулин и новите начини за доставка на антидиабетния хормон, които са рожба на съвременните технологии.

Опитваме се да отговорим на въпроса дали инхалаторната система Exubera превъзхожда бързодействащите инжекционни препарати; да ви представим инсулиновите аналози като алтернатива на терапията на диабет тип 1 при децата и да хвърлим поглед върху възможностите на постоянната подкожна инфузия на инсулин чрез инсулинова помпа в детскоюношеска възраст.

Управлението на сърдечносъдовия риск при пациенти с дисгликемия бе една от темите на последния конгрес на Европейската асоциация за изследване на диабета. Статията ни е базирана на резултати от четири различни клинични проучвания (IDEA, RIO, DREAM и REACH), представени на форума, и обобщава в максимално кондензиран вид най-важното от докладите.

Алгоритъмът за лечение на хипергликемията при диабет тип 2, издаден съвместно през тази година от Американската диабетна асоциация и Европейската асоциация за изследване на диабета, е вторият ни фокус.

Мeтформин се препоръчва за начална лекарствена терапия, която трябва да бъде назначавана едновременно с интервенцията за промяна в начина на живот още при диагностицирането на диабет тип 2, е най-важното в този документ.

Бих искала отново да подсетя читателите ни, че веднъж на всеки два месеца вестник Клуб Д публикува новости и интересна информация в областта на диабета, метаболитната кардиология и обезитологията.

Ние разпращаме 5000 броя от вестника до над 300 здравни заведения, клиники, лекарски кабинети и до всички местни организации на хората със захарна болест в страната. А абонаментът за него за цялата година е само 2.70 лв…

Клуб Д вече 16 години образова хората, които живеят с диабета, както и тези, които им помогат да се справят с него. В много случаи вестникът може да спести времето, което специалистите посвещават на обучение на пациентите си. Преглеждайте го и вие – така ще знаете какво четат вашите пациенти с диабет.

Приятно четене на Доктор D!

Покажете го и на колега