Сутрешната доставка на инсулин glargine превъзхожда вечерната при деца и юноши с диабет тип 101/12/2006

Инсулин glargine, инжектиран сутрин при деца и юноши с диабет тип 1 на интензифицирана терапия, подобрява по-ефективно гликемичния контрол, в сравнение с доставката му вечер, показаха резултатите от сравнително проучване, публикувани през октомври в Diabetes Research and Clinical Practice (1).

В сравнение с инжектирането на NPH вечер преди лягане, доставката на glargine както сутрин, така и вечер е била свързана с по-малка честотата на нощни хипогликемични епизоди.

В проучването са участвали 31 деца и юноши с диабет тип 1 (15 момичета и 16 момчета), лекувани до момента с инсулин aspart преди хранене и с NPH инсулин вечер преди лягане за сън. Групата е била рандомизирана за период от шест месеца вместо NPH инсулин да получава glargine сутрин (15 души) или вечер (16 души), като всичките участници са продължили да си инжектират инсулин aspart, както до момента.

Дозата на инсулин glargine, общата дневна инсулинова доза и нивата на кръвната глюкоза на гладно са били сходни в двете групи по време на проследяването.

В групата, инжектирала си гларжин сутрин, е било установено значимо намаление на изходното ниво на HbA1c на шестия месец (-1.4%, p=0.022), докато при поставялите си бавнодействащия аналог вечер не е настъпила промяна.

Инсулин гларжин е довел до 2.4 пъти по-малка честота на хипогликемия в сравнение с NPH – средно 2.7 епизоди спрямо 6.4 епизоди за шест месеца (p=0.008).

Използван източник:

1. Karaguzel G., Ali Sat?lm?s A., Akcurin S, Iffet Bircan I. Comparison of breakfast and bedtime administration of insulin glargine in children and adolescents with Type 1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2006, 74 (1): 15-20