Ролята на невраминидазата за смъртоносния синергизъм между Influenza virus и Streptococcus pneumoniae


dd 01/12/2006

Съдейки по прекомерната смъртност, която се регистрира по време на грипни епидемии, между бактериалните патогени и грипният вирус съществува смъртоносен синергизъм. Комбинацията от грип и пневмония се нарежда на шесто място като водеща причина за смърт и е водеща причина за смърт при инфекциозни заболявания. Streptococcus pneumoniae е най-честият причинител на пневмония. Механизмите, които стоят […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.