Потенциални предимства на инсулиновите аналози01/12/2006

Аналозите бяха разработени посредством промяна в структурата на молекулата на човешкия инсулин с цел по-точно да се наподобява ендогенната физиологична секреция на антидиабетен хормон.

С помощта на рекомбинантна ДНК технология и насочена мутагенеза, молекулата на човешкия инсулин може да бъде модифицирана, така че времето на нейната абсорбция да бъде скъсено или удължено. По този начин, аналоговите инсулини намаляват главните странични ефекти на заместителната инсулинова терапия – повишеният риск за нощна хипогликемия и за хипогликемични епизоди през деня поради остатъчно инсулиново действие, както и проблемите с контрола на теглото.

– Време за инжектиране – за разлика от обикновения инсулин, при бързодействащите аналози отпада необходимостта да се изчаква половин час между инжекцията и приема на храна – те могат да бъдат въвеждани непосредствено преди или по време на хранене, или дори непосредствено след нахранване, което е голямо предимство при малките деца

– Риск за хипогликемия – може да бъде намален при приложението както на бързодействащи, така и на бавнодействащи аналози, особено за късна препрандиална хипогликемия и нощни хипогликемии (по-бързо елиминиране на бързодействащите аналози и липса на пик при бавнодействащите аналози)

– Междинни закуски – техният прием може да бъде намален с прилагането на бързодействащи аналози, които позволяват също така и храненето да бъде забавено, тъй като в кръвобращението има много малко активен инсулин от предишната болусна доза (около 4.5-5 часа след доставката на бързодействащ аналог, нивото на свободния инсулин в плазмата се дължи почти изцяло на инжектирания интермедиерен/бавнодействащ инсулин или бавнодействащ аналог)

– Комплаянс (придържане към лечението) може да бъде подобрен при еднократно приложение на дългодействащ аналог в денонощието и възможността за доставка на бързодействащи аналози непосредствено преди хранене, по време и дори непосредствено след нахранване

– По-малко наддаване на тегло – особено предимство при момичетата в пубертетна възраст, които често намаляват дозата или пропускат инжектирането на инсулин с цел да постигнат глюкозурия и редукция на тегло. Аналозите водят до по-добър контрол на теглото вероятно поради по-редките хипогликемии между храненията, които са причина за допълнителен прием на храна (междинни закуски или внос на въглехидрати за овладяване на хипогликемия)

– Улесняват прилагането на базално-болусните режими, особено при юношите, тъй като позволяват решенията да се променят на всеки 4-6 часа

Бързодействащите аналози позволяват по-голяма гъвкавост на диетата и начина на живот. Те постигат подобрен контрол на постпрандиалната гликемия; независимост от междинните закуски за покриване на инсулиново действие между основните хранения; намалена честота на хипогликемиите между основните хранения или препрандиално.

Това е предимство при учениците и студентите, които не винаги могат да спазват часът и броят на храненията.

Бавнодействащите аналози осигуряват по-стабилен профил на кръвната глюкоза на гладно поради поддържането на относително постоянна базална инсулинемия през цялото денонощие. Те намаляват риска за нощни хипогликемии и честотата на „феномена на зазоряването“.