Пероралното лечение с алфа-липоева киселина подобрява симптомната диабетна полиневропатия


dd 01/12/2006

Пероралното лечение с алфа-липоева киселина (a-lipoic acid, ALA)*, прилагано за период от пет седмици, подобрява невропатните симптоми и сетивните нарушения при пациенти с дистална симетрична полиневропатия, като дозата от 600 mg дневно предлага оптимално сътношение полза/риск, показаха резултатите от проучването SYDNEY2, публикувани през ноември в списание Diabetes Care (1). В това мултицентърно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.