Мерките за промяна в начина на живот могат да намалят честотата на диабет тип 201/12/2006

Активното съветване на пациентите с наднормено тегло и нарушен глюкозен толеранс (НГТ) за промяна в начина им на живот може да намали риска за прогресиране на обменното нарушение в диабет тип 2 дори и след преустановяването на превантивната програма, показаха резултатите от допълнителното проследяване на участниците в оригиналното четиригодишно проучване Finnish Diabetes Prevention Study (FDPS), публикувани през ноември в списание Lancet (1).

Три години след приключването на активната фаза на това проучване, подложените на интервенция участници са продължили да имат по-ниска честота на диабет тип 2 с 36% в сравнение с контролите – 4.6 на 100 пациенти-години спрямо съответно 7.2 на 100 пациенти-години (р=0.0401).

Активното индивидуално съветване на хората с висок риск за диабет тип 2 променя трайно благоприятно тяхното поведение и това може да им осигури протекция срещу прогресирането на обменното нарушение, дори и след преустановяване на програмата за първична профилактита, смятат авторите.

Оригиналното Finnish Diabetes Prevention Study изследва за период от четири години ефектите на интервенцията за промяна в начина на живот при мъже и жени на средна възраст, с наднормено тегло (среден ИТМ 31.1 kg/m2 ) и НГТ.

Целта на интервенцията е била да се постигне загуба на 5% от изходното тегло с помощта на намален енергиен внос (мазнини под 30% и наситени мастни киселини под 10% от общите дневни калории), внос на фибри най-малко 15 g на 1000 kcal и умерена физическа активност най-малко 30 минути дневно.

Резултатите от FDPS, публикувани през 2000 година, посочиха намален относителен риск за по-нататъшно влошаване на НГТ и появата на диабет с 58% в групата на активно индивидуално съветване за промяна в начина на живот в сравнение с участниците, получавали обичайните устни препоръки за спазване на диета и физическо движение.

При подложените на интервенция пациенти за целия седемгодишен период на проследяване е регистриран намален риск за диабет тип 2 с 43%, сходно на наблюдаваното понижение с 46%, постигнато от диетата и физическата активност за шест години в китайското проучване DaQing Study, публикувано през 1996 година.

Понижаването на теглото е самостоятелен фактор, който има директен ефект върху прогресирането на обменното нарушение, смятат авторите. Активно съветваните пациенти са постигнали през първата година средна загуба на 3.4 kg повече отколкото контролите, като тази разлика се е запазила и през втората година.

Използван източник:

1. Lindstrom J., Ilanne-Parikka P., Peltonen M. et al., on behalf of the Finnish Diabetes Prevention Study Group. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006; 368:1673-1679 http://www.thelancet.com