Лечението с trandolapril намалява риска за микроалбуминурия при пациенти с диабет тип 2 и хипертония


dd 01/12/2006

– Систолното артериално налягане е най-силният предиктор за появата на микроалбуминурия – Tarka® осигурява най-изразено понижаване на систолното налягане при намалена нужда от допълнителни антихипертензивни средства и редуцирана честота на микроалбуминурия Post hoc анализ на данните от проучването BENEDICT (BErgamo NEphrologic DIabetes Complications Trial), публикуван онлайн през ноември в Journal of the American Society of […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.