Инсулин NovoMix® 30 FlexPen® е ефективна и безопасна алтернатива на базално-болусната терапия при диабет тип 2


dd 01/12/2006

Данни, представени на конференцията на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD) през септември, показаха, че NovoMix® 30 (бифазен инсулин аспарт)* има сравнима с базално-болусната терапия ефикасност, както и сходен профил на безопасност при пациенти, лекувани предходно с перорални хипогликемизиращи средства (1). Европейската агенция за оценка на лекарствата (ЕМЕА) одобри NovoMix® 30 като първия предварително […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.