Алгоритъм за лечение на хипергликемията при диабет тип 2


dd 01/12/2006

Metformin се препоръчва за начална лекарствена терапия, ако няма специфични противопоказания за неговото прилагане Интервенциите за промяна в начина на живот и metformin са терапия на първи избор при пациенти с диабет тип 2, като лечението с metformin трябва да бъде назначавано едновременно с интервенцията за промяна в начина на живот още при диагностицирането на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.