АСЕ инхибицията и атерогенезата


dd 01/09/2006

Резултатите от клинични проучвания (HOPE, SECURE, APRES) доказват, че приложението на инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ), какъвто е ramipril (TRITACE®)*, подобрява прогнозата за пациенти с висок риск за развитието на атеротромботични сърдечносъдови инциденти (1). Атеросклерозата, като хронично състояние с възпалителна генеза, засягащо съдовата стена, може да премине в остро клинично състояние при руптура на атеросклеротичната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.