Възможности за контрол на диабетната дислипидемия


dd 01/06/2006

Диабет тип 2 – еквивалент на исхемичната болест на сърцето Пациентите с диабет тип 2 имат сходен абсолютен риск за коронарни инциденти с този на хората без диабет с установена исхемична артериална болест (ИБС), след остър коронарен инцидент по-често развиват застойна сърдечна недостатъчност, която е с по-лоша прогноза в сравнение с недиабетната популация. Контролът на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.