ДОБЪР ДЕН01/06/2006

Диабетната невропатия е водещата тема на този брой на Доктор Д. Обзорът на д-р Кремена Димитрова дава най-новата информация от източници като Postgraduate Medical Journal, Diabetes Care, Joslin Diabetes Center, Mayo Clinical Proceedings.

На инфекциите при хората с диабет е посветена статията на д-р Ася Цанева, която се е постарала да поднесе максимално синтезирано огромната информация от седем различни източника.

Много още са темите, свързани директно с клиничната практика: нова терапия на постменопаузалната остеопороза; превенция на прогресията на диабетната нефропатия; възможности за контрол на атерогенната дислипидемия; стратегия за лечение на артериалната хипертония при пациенти с метаболитен синдром и Д2; glargine в комбинация с metformin при започване на инсулиново лечение при диабет тип 2, detemir e с по-предсказуем глюкозопонижаващ ефект от останалите препарати за базална инсулинова терапия при диабет тип 1…

На детски лагер с диабет в багажа е лятната тема на д-р Мая Константинова, която предлага указания и правила за организиране на предстоящите ваканционни летувания.

През юни започна състезанието между двата първи представители на класа на DPP-IV инхибиторите – vildagliptin (Galvus на Novartis) и sitagliptin (Januvia на Merck). Резултатите от фаза ІІІ клинични проучвания на двата медикамента бяха представени на годишната среща на Американската диабетна асоциация (ADA) във Вашингтон.

Според специалистите, инхибиторите на дипептидил пептидаза (DPP)-ІV биха могли да се превърнат в новия „работен кон“ на пероралната антидиабетна терапия, защото не водят до наддаване на тегло – страничен ефект на много други от наличните антихипергликемични лекарства. Очакванията са, че и двата медикамента ще се появят на пазара почти едновременно през 2007 година.

Първата пулмонална система за доставка на инсулин Exubera ще се появи в аптеките в САЩ през юли, съобщи производителят му Pfizer на срещата на ADA, след като междинни резултати от две нови проучвания показват, че тя безопасно контролира кръвната глюкоза за период от две години. Пациентите, получавали Exubera, са наддали на тегло два пъти по-малко от лекуваните с инжекционни инсулинови препарати. И двете изследвания ще продължат още пет години.

Най-голямата фармацевтична фирма в света получи одобрението за Exubera на FDA и на Европейската комисия още през януари. През май Exubera започна да се използва от пациенти с диабет в Германия и Великобритания – двата най-големи фармацевтични пазара в Европа, но е с 3.5 пъти по-висока цена от инжекционния бързодействащ (болусен) инсулин.

Подобно на съвременните инжекционни инсулини, прахообразната форма е създадена чрез рекомбинантна ДНК технология. Тя е опакована във фолиеви блистери. Exubera може да бъде алтернатива на бързодействащите (болусните) инсулини/аналози, бавнодействащите (базалните) инсулини ще продължат да се доставят инжекционно.

Допълнителна информация за инхалаторния инсулин и инхибиторите на DPP-IV можете да намерите on-line в нашата Медицинска база Dанни на адрес http://mbd.protos.bg.

Приятно четене на Доктор Д!

Моля, предайте списанието и на колеги