Telmisartan (Micardis) предпазва от прогресиране на диабетната нефропатия


dd 01/06/2006

Резултатите от проучването DETAIL: telmisartan осигурява дългосрочна бъбречна защита при пациенти с артериална хипертония и диабет тип 2 Контролът на артериалната хипертония е първостепенна мярка за профилактика и лечeние на диабетната бъбречна болест. Има доказателства, че стриктният контрол на артериалното налягане (АН) забавя прогресирането на бъбречното увреждане при изявена диабетна нефропатия. Инхибицията на ренин-ангиотензин-алдостероновата система […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.