OSSEOR – НОВА СТРАТЕГИЯ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПОСТМЕНОПАУЗАЛНАТА ОСТЕОПОРОЗА01/06/2006

Остеопорозата е резултат на нарушен баланс между костната резорбция и костното изграждане, водещ до загуба на кост. Всяка втора жена през своя живот ще има фрактура, свързана с остеопорозата, което с напредване на възрастта води до увеличаване на заболеваемостта и смъртността. Най-чести са фрактурите на прешлените, докато фрактурите на бедрената кост са причина за най-висока болестност и смъртност.

Повечето от наличните медикаменти за лечение на остеопорозата имат като ограничение или изключително антирезорбтивно, или изключително кост-изграждащо действие. Изглежда, че никой от тези подходи не е оптимален.

Osseor (strontium ranelate) е нов медикамент на първи избор, показан за лечение на постменопаузална остеопороза, за да се намали рискът от фрактури и на прешлените, и на бедрената кост.

OSSEOR има уникален двоен механизъм на действие. OSSEOR е първият и единствен медикамент за лечение на остеопорозата, който едновременно увеличава костното изграждане и намалява костната резорбция. Това възстановява баланса в костния метаболизъм в полза на образуването на нова и здрава кост. OSSEOR повишава репликацията на преостеобластите в остеобласти, които отговарят за костното изграждане. В същото време OSSEOR намалява диференциацията на преостеокластите в остеокласти, които отговарят за костната резорбция, както и намалява тяхната резорбционна активност.

OSSEOR има двойно действие върху остеобластите и остеокластите, едновременно повишавайки костното формиране и намалявайки костната резорбция

Уникалният двоен механизъм на действие на OSSEOR води до създаване на нова и здрава кост и до увеличаване на костната маса. Това осигурява забележителна ефикасност на OSSEOR в намаляването на риска от фрактури на прешлените и бедрото при пациенти с постменопаузална остеопороза.

OSSEOR е доказал своята ефективност в намаляването на риска от фрактури на прешлените и бедрото в рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания с над 9000 пациенти с постменопаузална остеопороза.

OSSEOR е с доказана ранна, още от първата година на лечението, както и продължителна ефективност в превенцията от фрактури. OSSEOR намалява наполовина риска от най-често срещаните фрактури, тези на гръбначния стълб, само след 1 година и в продължение на 3 години.

OSSEOR намалява риска от фрактури на прешлените още от първата година.

OSSEOR намалява риска от най-инвалидизиращите фрактури – на бедрената шийка, с 36% в продължение на 3 години лечение.

OSSEOR намалява риска от най-инвалидизиращите фрактури – тези на бедрената кост.

OSSEOR е с много добра поносимост. Като цяло честотата на страничните ефекти при OSSEOR не се различават от плацебо и при изява обикновенно са били леки и преходни. OSSEOR, за разлика от бифосфонатите, е много добре толериран особено от горния отдел на ГИТ. Няма разлика между плацебо и OSSEOR при прояви на езофагит, гастрит и язва на стомаха.

OSSEOR е лесен за приемане: 1 саше дневно, разтворено във вода, вечер преди лягане. Препоръчва се пациентите да приемат OSSEOR най-малко 2 часа след храна, мляко или млечни продукти или калциеви препарати, за да се постигне по-добра абсорбция на медикамента. Пациентите могат да си легнат веднага след приема, ако пожелаят. За разлика от бифосфонатите, не е необходимо да стоят прави или седнали за какъвто и да е период от време след приема.

OSSEOR е единствен медикамент за лечение на остеопорозата с двоен механизъм на действие, който възстановява костното ремоделиране в полза на костното изграждане. В резултат, OSSEOR намалява риска от вертебрални и невертебрални, включително и на бедрената шийка, фрактури. Това определя OSSEOR като нова стратегия в лечението на постменопаузалната остеопороза.

Д-р Димитър ВАСИЛЕВ, SERVIER