Метод за образна диагностика откри мозъчни изменения при диабет тип 101/03/2006

Въпреки че хората с диабет страдат два пъти по-често от депресия отколкото останалото население, причината за тази повишена честота е неизвестна. До момента се смяташе, че депресията при диабетната популация може да се дължи на хроничния стрес и фрустрацията да се контролира всекидневно и доживотно заболяването, на страха от неговите усложнения, на негативни емоции, на психологични проблеми и т.н.

За първи път изследователски екип от Joslin Diabetes Center съобщи през януари, че с помощта на вокселна морфометрия (voxel-based morphometry –VBM)*, относително нова технология за магнитно резонансно изобразяване (MRI, МРИ), е успял да открие видими изменения в сивото вещество на мозъка при пациенти с диабет тип 1 в сравнение с контролни случаи без диабет.

За първи път лекарите си зададоха въпроса възможно ли е депресията при диабет да се причинява от диабетно-свързани промени в централната нервна система. Отдавна се знае, че това заболяване може да доведе до развитието на автономна и/или на периферна диабетна невропатия.

С помощта на VBM е била наблюдавана намалена плътност на сивото вещество в някои зони на мозъка при пациентите с диабет тип 1 (82 души с 15 до 25-годишна давност на заболяването и минимални усложнения) в сравнение със съответстващи по възраст 36 контроли без диабет. Пациентите с лош гликемичен контрол и с висока честота на хипогликемични епизоди, водещи до нарушение в съзнанието, са имали най-ниско ниво на плътност.

„Нашите данни не означават, че всеки човек с диабет тип 1 има клинично значимо мозъчно изменение“, подчертава д-р Alan Jacobson, ръководител на лаборатория за изучаване на поведенческото и психичното здраве и водещ изследовател в проведеното изследване. Jacobson и сътр. са установили малки разлики в когнитивната функция на пациентите с диабет в сравнение с контролната група.

Откриването на промени в мозъчната структура с помощта на вокселната морфометрия може да посочи пациентите, които имат по-висок риск за нарушения на мозъчните функции и депресия, смятат авторите.

*voxel e дума-хибрид от „vector“ и „pixel“ – терминът означава обработка на графични данни; вокселна морфометрия е компютърен метод за анализ на структурата на главния мозък, които представлява сравняване на триизмерни образи (снимки) на мозъка, получени с помощта на МРИ