Metformin намалява значимо сърдечносъдовия риск


dd 01/03/2006

Метформин е утвърден и доказан медикамент в клиничната практика. Повече от 40 години той се прилага в лечението на диабет тип 2 самостоятелно или в съчетание с други антидиабетни средства – тиазолидиндиони, сулфонилурейни препарати (СУП), инсулин. Лечението с метформин е ефективна антихипергликемична терапия, при която се постига намаление на хемоглобин А1С до 2.4%. Не по-малко […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.