Имат ли място тиазолидиндионите в лечениетона неалкохолния стеатохепатит?


dd 01/03/2006

Неалкохолната стеатоза на черния дроб е: предизвикателство за хепатолозите през следващите десетилетия изява на метаболитния синдром, в чиято основа стои инсулиновата резистентност Неалкохолният стеатохепатит вероятно се дължи на: 1.Инсулинова резистентност 2.Увеличен оксидативен стрес поради повишена продукция на цитокини Неалкохолната стеатоза на черния дроб (nonalcoholic fatty liver disease – NAFLD)* е чернодробна изява на метаболитния синдром**, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.