Agapurin® в терапията на мозъчносъдовите заболявания


dd 01/03/2006

Agapurin е метилксантин, който подобрява реологичните свойства на кръвта и въздейства благоприятно при нарушения на периферната и мозъчната микроциркулация. Той подобрява флексибилността на еритроцитите, инхибира тяхната агрегация и повлиява благоприятно мозъчния метаболизъм. Мозъчносъдовата болест (МСБ) е една от най-честите причини за инвалидизация на хората и е с много висок дял за смъртността на населението в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.