Agapurin® в терапията на мозъчносъдовите заболявания01/03/2006

Agapurin е метилксантин, който подобрява реологичните свойства на кръвта и въздейства благоприятно при нарушения на периферната и мозъчната микроциркулация. Той подобрява флексибилността на еритроцитите, инхибира тяхната агрегация и повлиява благоприятно мозъчния метаболизъм.

Мозъчносъдовата болест (МСБ) е една от най-честите причини за инвалидизация на хората и е с много висок дял за смъртността на населението в нашата страна. Определено може да се твърди, че заболеваемостта от МСБ се увеличава през летните месеци. Топлото време, рязкото покачване на кръвното налягане и обезводняването на организма са основните причина за това.

Тези рискови фактори предизвикват патологични промени в реологичните свойства на кръвта и в мозъчната микроциркулация и довеждат до възникване на мозъчна исхемия, която предизвиква смърт на невроните и формиране на мозъчни инфаркти.

Мозъчната исхемия може да бъде и преходна, и чрез медикаментозно повлияване да не се достигне до образуването на мозъчен инфакт. Подходящ медикамент за такова повлияване е Agapurin на фармацевтичната фирма Zentiva.

Agapurin се прилага в острия стадий на мозъчния инфаркт във венозна инфузия в доза 1200-1500 mg на 12-ия час след началото на съдовия инцидент, последвана от перорално прилагане на 300-600 mg Agapurin дневно. Това води до повишаване на ефекта от комплексното лечение по отношение нивото на съзнание, мускулната сила и общия неврологичен дефицит. Ефектът от лечението не зависи от вида на нарушението на мозъчното кръвообращение.

Agapurin е успешен и ефективен и за профилактика на рецидивиращи преходни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение (ПИНМК). Редовният му прием води до намаляване на риска за развитие на мозъчен инфаркт и подобрява паметовите нарушения.

Не рядко съдова деменция (СД) се развива след рецидивиращи ПИНМК, след мозъчен инфаркт и при болни с хронична мозъчна исхемия. Симптомите на СД допълнително инвалидизират болните и създават проблеми за тeхните семейства и за обществото. Лечението на болни със съдова деменция е комплексно и продължително.

Благоприятен ефект от прилагането на Agapurin се доказва при 60-90% от страдащите от хронична мозъчна исхемия, в редица клинични проучвания. Всекидневният прием на 1200 mg Agapurin в таблетки с бавно освобождаване на активната субстанция (Agapurin® retard) забавя прогресирането на СД.

Agapurin се прилага успешно не само при мозъчносъдова болест. Десетгодишен ретроспективен анализ при пациенти с диабет показва, че 400 mg дневно е подходящ за продължителното им лечение, тъй като подобрява хемореологичните показатели и редуцира нивото на артериалното налягане, без да повлиява метаболитните процеси.

Благодарение на комплексния си ефект, Agapurin забавя прогресията на диабетната невропатия, нефропатия и ретинопатия, независимо от вида на диабета – тип 1 или 2.

Медикаментът намира приложение и в офталмологията – при остри и хронични циркулаторни нарушения на очите. Препоръчваната доза е 1200 mg дневно. При нея се постига подобрение не само в циркулацията, но и в микроциркулацията на ретината и на зрителния нерв. Лечението с Agapurin води по-бързо до абсорбция на хеморагиите и до по-малък брой неоваскуларизация в очното дъно.

При слухови увреждания приложението на Agapurin в доза 1200 mg дневно орално подобрява слуха при 90% от лекуваните. Аудиографните резултати са по-изразени при болни с по-тежки възрастови слухови нарушения.

Повече от 25 години Agapurin се прилага успешно в клиничната практика. Това се дължи на добрия терапевтичен ефект и на безопасността на различните форми на медикамента. Формите с удължено освобождаване са с подобрен профил на безопасност и са по-удобни за прилагане.

Нови данни за противовъзпалителните и имуномодулиращите свойства на Agapurin разшириха сферите за приложението му и повишиха интереса към него през последните години.

Проф. д-р Стефка ЯНЧЕВА, Ръководител на клиника по неврология СБАЛНП „Св.Наум“ – София

Agapurin® retard 400 mg (pentoxifylline 400 mg в 1 таблетка с удължено освобождаване)

Агапурин е предназначен за употреба при възрастни с нарушения на периферното кръвообращение вследствие намален периферно-съдов кръвоток, при тъканни нарушения поради нарушено кръвоснабдяване (напр. язви на подбедрицата), при нарушение на мозъчното кръвообращение (мозъчна атеросклероза, постинсултни състояния), нарушено кръвооросяване на окото и вътрешното ухо.

За допълнителна информация: http://www.zentiva.bg