Лечение с Невронтин на полиневропатия с изразен болков синдром при болни със захарен диабет


dd 01/12/2005

Диабетната невропатия (ДН) е късно усложнение на диабета, което засяга нервната тъкан. В основата на патогенезата й е персистиращата хипергликемия, която води до увреда на периферните нерви, дегенерация на периферните аксони и демиелинизация. Клинично, диабетната невропатия се проявява като дифузна или фокална, с различни подтипове, като най-често срещана е дисталната симетрична полиневропатия (Braunwald E. и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.