TARKA: артериалното налягане под контрол!01/10/2005

INVEST (INternational VErapamil SR and Trandolapril study) е открито рандомизирано проучване върху заболеваемостта и смъртността. Целта на това проучване е да сравни степента на риска за развитие на усложнения с летален и нелетален изход при прилагане на терапевтична стратегия, основана на употребата на блокери на калциевите канали (verapamil) срещу такава, основана на употребата на бета-блокер […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.