Ruboxistaurin може да редуцира загубата на зрение при непролиферативна диабетна ретинопатия


dd 01/10/2005

Пероралното приложение на протеин киназа C (PKC) бета изоформа-селективен инхибитор ruboxistaurin mesylate – RBX (Arxxant на Eli Lilly) в доза 32 mg/дневно e с добра поносимост и може да намалява умерената редукция на зрението при пациенти със средно тежка до много тежка непролиферативна диабетна ретинопатия (НПДР), особено при случаите с едем на макулата, показаха резултатите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.