Пациентките с диабет тип 1 са с повишен риск от bulimia nervosa01/10/2005

Женската популация с диабет тип 1 страда много по-често от bulimia nervosa в сравнение с недиабетните контроли от същия пол, показаха резултатите от мета-анализ на контролирани проучвания на честотата на разстройствата в хранителното поведение (1). Резултатите показват, че при пациентките с диабет: anorexia nervosa е с недостоверно по-висока честота в сравнение с недиабетните контроли (0.27 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.