От света на тиазолидиндионите01/10/2005

Предполага се, че тиазолидиндионите, които са синтетични лиганди на PPAR-гама, намаляват бета-клетъчната апоптоза (програмираната клетъчна смърт) и стимулират неогенезата на бета-клетките, което посредством различни механизми води до увеличаване на бета-клетъчната маса и съответно на ендогенната продукция на инсулин (1). Проучвания с опитни животни (NOD мишки) показаха, че troglitazone (който бе изтеглен от фармацевтичния пазар през […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.