Гастралният байпас участва в генезата на панкреасна nesidioblastosis01/10/2005

Стомашночревната оперативна интервенция – с ендокринни ефекти? Промотират ли хронично повишените нива на инкретини пролиферацията на човешки островни бета-клетки? Нова светлина върху активирането на бета-клетъчната неогенеза и антиапоптоза? Постпрандиални симптоми на неврогликопения, дължащи се на ендогенна хиперинсулинемична хипогликемия при шестима пациенти след Roux-en-Y гастрален байпас, извършен поради тежка степен на затлъстяване, описват д-р Geoffrey Service […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.