От теорията към практиката: патогенеза и лечение на диабет тип 2


dd 01/07/2005

Хипотези… Бета-клетъчната дисфункция и инсулиновата резистентност са двете главни, симултанно съществуващи и взаимносвързани нарушения в патогенезата на диабет тип 2. Докато инсулиновата резистентност е ранен феномен, частично свързан със затлъстяването, то панкреасната бета-клетъчна функция намалява степенувано във времето още преди появата на клиничната хипергликемия при хората с диабет тип 2. Бета-клетъчната дисфункция е генетично програмиран […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.