Новости от света на glargine


dd 01/07/2005

Когато пациенти с диабет тип 2 не могат да контролират адекватно кръвната си глюкоза само с орални антидиабетни средства (OADs) и се нуждаят от започване на инсулиново лечение, по-добре е да се добави инсулин glargine веднъж дневно към OADs, вместо да се премине на готова инсулинова смес 30/70 двукратно дневно, показаха резултатите от сравнително проучване […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.