Ново устройство за ранна диагностика


dd 01/07/2005

Нов миниатюрен компютър с лазерно сканиращо устройство, наречен NeuroQuick, дава възможност за количествено определяне на дисфункцията на нервните фибрили при пациенти с диабет, съобщиха през май д-р Dan Ziegler и сътр. от Heinrich-Heine University в Дюселдорф, Германия в списание Diabetes Care (http://care.diabetesjournal.org). Дисфункцията на малките неврни фибри е честа проява на диабетната дистална симетрична полиневропатия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.