Ново устройство за ранна диагностика01/07/2005

Нов миниатюрен компютър с лазерно сканиращо устройство, наречен NeuroQuick, дава възможност за количествено определяне на дисфункцията на нервните фибрили при пациенти с диабет, съобщиха през май д-р Dan Ziegler и сътр. от Heinrich-Heine University в Дюселдорф, Германия в списание Diabetes Care (http://care.diabetesjournal.org).

Дисфункцията на малките неврни фибри е честа проява на диабетната дистална симетрична полиневропатия (DSP), но за нейното диагностициране е необходимо да се използват времеемки и скъпоструващи процедури за установяване на способността за различаване на топло и студено.

NeuroQuick използва вграден вентилатор, измерващ лазерен диод и микропроцесор, който изчислява термалната перцепция на базата на студено и топло въздушно течение и определя така наречения NeuroQuick threshold (NQT).

Немските учени са тествали новия апарат на гърба на стъпалото при 128 души с диабет и DSP, 60 с диабет без DSP и 160 здрави недиабетни контроли.

При пациентите с диабет NQT корелира значимо с всичките нервнофункционални тестове. NeuroQuick е бил по-точен от C-64 Hz камертон и други използвани устройства, включително и от термалния стимулатор TSA-2001. Например, при всички пациенти с DSP е бил установен абнормен NQT, докато способността за различаване на топло е бил нормална при 34% според измерванията с TSA-2001.

Новото устройство NeuroQuick, сравнено с останалите диагностични методи, е „по-чувствително за откриване на ранна диабетна полиневропатия“, смятат изследователите.