Да сверим часовниците: Ново определение на „метаболитния синдром“01/07/2005

Ново определение за симптомокомплекса „метаболитен синдром“ беше въведено от International Diabetes Federation (IDF – Международна диабетна федерация) през април. Създаването му има за цел да улесни ранното откриване и да интензифицира лечението на това състояние, като така намали дългосрочния риск за сърдечносъдови заболявания (ССЗ) и диабет тип 2 (1).

Новите диагностични критерии са:

централно затлъстяване (задължителен компонент) – за европеидната раса - обиколка на талията равна или по-голяма от 94 cm при мъжете и 80 cm при жените

плюс две от следните характеристики:

–повишени нива на триглицеридите 1.7 mmol/l (150 mg/dl)

–нисък HDL-холестерол 1.04 mmol/l (40 mg/dl) при мъжете и 1.29 mmol/l (50 mg/dl) при жените

–повишено кръвно налягане 130/85 mm Hg

–хипергликемия на гладно - стойности на кръвната глюкоза равни или по-високи от 5.6 mmol/l (100mg/dl)* или диагностициран диабет, или нарушен глюкозен толеранс

Метаболитният синдром, включващ диабет и преддиабет, абдоминален тип затлъстяване, неблагоприятен липиден профил и хипертония, води до тройно по-висок риск за миокарден инфаркт или инсулт, както и удвоява смъртността при тези състояния. Рискът за развитие на диабет тип 2 при пациенти с метаболитен синдром е повишен пет пъти.

Наскоро публикувани данни от австралийски и американски изследователи сочат, че около една четвърт от възрастното население страда от метаболитен синдром.

Има множество различни определения за симптомокомплекса „метаболитен синдром“, като това е свързано с объркване и невъзможност да бъдат сравнявани резултати от клинични проучвания, както и да бъдат определяни точно пациентите с повишен риск за ССЗ и диабет тип 2.

Новото определение е създадено въз основа на три други дефиниции, съответно на Световната здравна организация (СЗО), European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR - Европейска група за изучаване на инсулиновата ресистентност) и на Adult Treatment Panel III (ATP III – американска група експерти занимаващи се със здравето на възрастните)**.

Дефиницията на IDF обединява мненията на експерти от шест континента, работещи в областта на диабета, кардиологията, липидологията, общественото здраве (социалната медицина), епидемиологията, генетиката, метаболизма и храненето.

„Унифицирано определение, което ще бъде лесно за употреба навсякъде по света и ще служи като основа за надграждане на знанията за синдрома“, коментира проф. д-р George Alberti, президент на IDF и съпредседател на консенсусната комисия.

Авторите съобщават, че характеристиките на това определение могат да бъдат използвани за скрининг, с който лесно да се определят пациентите с повишен риск за ССЗ и диабет и при тях да се проведе съответната коригираща терапия и профилактика. Новото определение ще даде и възможност на лекарите, провеждащи различни клинични проучвания, да работят с унифицирани критерии и резултатите от тях да бъдат сравними.

Новата дефиниция обединява трите предишни определения, като е най-близка до това на ATP III.

Тя посочва централното затлъстяване като задължителен компонент на метаболитния синдром и приема по-малка обиколка на талията за рискова при двата пола, в сравнение в ATP III***. Въвежда по-ниска прагова стойност за „нарушена глюкоза на гладно“ (НГГ) в съответствие с нивото, предложено от Американската диабетна асоциация (ADA) през 2003 година*. Не включва измерването на инсулиновата резистентност или наличието на хипергликемия като диагностични критерии, за разлика от определенията на СЗО или на EGIR.

Д-р Ася ЦАНЕВА

* Американската диабетна асоциация свали граничната стойност между „нормална“ и „нарушена“ плазмена глюкоза на гладно от 6.1 mmol/l на 5.6 mmol/l. За тази промяна можете да прочетете в Доктор Д 2003, брой 4/Зима „Диабетен дайджест“: 55

** Досега използваните критериите на ATP III - САЩ, EGIR – Европа и на Световната здравна организация за диагностициране на метаболитния синдром можете да прочетете в Доктор Д 2003, брой 3/Есен „Тиктакащият часовник...“: 22-27

*** Обиколка на талията според ATP III: мъже >102 cm и жени >88 cm

Използвани източниици:

1.Barclay L. New definition of the metabolic syndrome: a newsmaker interview with sir George Alberti, MA, DPhil, BMBCh. Medscape Medical News 2005 www.medscape.com

2.Eckel R., Grundy S., Zimmet P. The metabolic syndrome. Lancet 2005, 365: 1415-1428 www.thelancet.com