Ролята на valsartan (Diovan) при ренална протекция на високо рискови пациенти


dd 01/04/2005

Представяме ви накратко резултатите от две клинични проучвания, изследващи реналната протекция и отлагането във времето на настъпването на диабет тип 2 при пациенти, лекувани с valsartan (Diovan) (www.diovan.com). Микроалбуминурията, считана за един от ранните маркери на диабетната нефропатия и показател за въвличането на бъбрека в прогресията на диабета, е фактор, повишаващ значително сърдечносъдовия риск. През […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.