Инфекцията с HSV–1 повишава рискаот диабет тип 201/04/2005

Инфекцията с вируса на херпес сипмплекс тип 1 (HSV-1) бе свързана с 50% по-висок риск от диабет тип 2 (Т2Д), показаха резултатите от мултивариационен анализ, публикувани във февруарския брой на Diabetes Care (2005, 28:435-36, www.diabetes.org)

Предишни наблюдения показаха, че инфекцията с вируса на хепатит С (HCV) също предразполага към появата на Т2Д. Поради това, д-р Yuejin Yang и сътр. са изследвали за инфекция с HSV-1 пациенти с Т2ЗД и контроли с негативни серумни проби за HCV антитела.

46% от участниците с Т2Д са инфектирани с HSV-1 спрямо 36% от контролите (p=0.007). Диабетици са 16% от HSV-1 серопозитивната група и 11% от серонегативната група (p=0.007).

Китайските изследователи потвърждават и факта, че диабетната популация има по-висок риск от хипертония и коронарна артериална болест (p<0.05). Според тях, асоциацията на Т2Д с HSV-1 инфекция подкрепя тезата, че инфламацията и вирусната инфекция повишава диабетогенния риск.