Ефект от лечението с Diroton® върху амбулаторното кръвно налягане и микроалбуминурията при пациенти с хипертония и диабет01/04/2005

Сърдечносъдовата (СС) заболеваемост и смъртност, като основни показатели за оценка на здравословното състояние на населението, се определят от множество фактори, сред които първостепенно място заемат артериалната хипертония (АХ) и захарният диабет (ЗД). АХ и ЗД повишават СС заболеваемост посредством увреждане на таргетните органи чрез микро- и макросъдови усложнения. Независимо, че точният механизъм на бъбречното увреждане […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.