Човешки ген, кодиращ синтезата на глутамин-фруктоза-6-фосфат аминотрансфераза 1 (GFPT-1), бе свързан с диабетната нефропатия


dd 01/04/2005

Повишената експресия на гена за GFPT-1 бе свързана с предразположеност към инсулинова резистентност, нарушена секреция на инсулин и диабетна нефропатия при хора с европеиден произход, съобщиха американски молекулярни биолози (Elbein S. et al. Molecular screening of the human glutamine-fructose-6-phosphate aminotransferase I (GFPT1) gene and association studies with diabetes and diabetic nephropathy. Mol Genet Metab 2004, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.