Човешки ген, кодиращ синтезата на глутамин-фруктоза-6-фосфат аминотрансфераза 1 (GFPT-1), бе свързан с диабетната нефропатия01/04/2005

Повишената експресия на гена за GFPT-1 бе свързана с предразположеност към инсулинова резистентност, нарушена секреция на инсулин и диабетна нефропатия при хора с европеиден произход, съобщиха американски молекулярни биолози (Elbein S. et al. Molecular screening of the human glutamine-fructose-6-phosphate aminotransferase I (GFPT1) gene and association studies with diabetes and diabetic nephropathy. Mol Genet Metab 2004, 82; 4: 321-28 www.sciencedirect.com/science/journal/10967192).

Изследователите са установили, че повишени нива на GFPT-1 mRNA имат 60% от диабетиците с нефропатия, за разлика диабетните контролни случаи без бъбречно усложнение. Повишената експресия на GFPT-1 гена може да се използва за характеризиране на индивидите от европеидната раса с предразположеност към диабетна нефропатия, е основният извод от проучването.