Адипонектин намалява риска от коронарен инцидент01/04/2005

Високите плазмени нива на адипонектин бяха свързани с умерено понижаване на риска от коронарна артериална болест при мъже с диабет тип 2, като асоциацията изглежда отчасти медиирана от ефектите на адипонектина върху HDL-холестерола, съобщиха американски изследователи във февруарския брой на Diabetes (1)

„Приложението на адипонектин или регулацията на биохимичните пътища, които контролират неговата ендогенна секреция, представляват обещаващ прицел за намаляване на сърдечносъдовия и атерогенния риск при диабет тип 2“, коментира д-р Matthias Schulze от Harvard School of Public Health в Бостън, водещ изследовател на проведеното проучване.

Адипонектинът е пептид, освобождаван от адипозната тъкан, който е важен модулатор на инсулиновата резистентност, като се свързва и с анти-инфламаторна активност.

Изследователите са анализирали медицинските досиета на 745 мъже с диабет тип 2, участвали в проучването Health Professionals Follow-up Study. При взимането на кръвните проби през 1993-1994 година, мъжете са били без клинично сърдечносъдово заболяване. За пет години проследяване, в изучаваната популация са били регистрирани 89 коронарни инцидента (19 миокардни инфаркта и 70 случаи на аортокоронарен байпас).

След нагласяване на променливите величини като: възраст, индекс на телесна маса, употреба на алкохол, продължителност на диабета и други рискови фактори, свързани с начина на живот, по-високото ниво на адипонектин е запазило корелацията си с по-нисък риск от коронарни инциденти (относителен риск RR = 0.71). След нагласяването за HDL-холестерол, е наблюдавано леко отслабване на силата на тази асоциация (RR=0.78).

Обратната зависимост между нивата на адипонектина и риска от коронарни инциденти се запазва самостоятелна, въпреки приложението на аспирин, семейната анамнеза за миокарден инфаркт, употребата на алкохол, терапията с инсулин, давността на диабета, нивата на гликирания (A1c) хемоглобин, триглицеридите, С-реактивния протеин и HDL-холестерола.

Тези резултати подкрепят данните от предишни проучвания, проведени при мъжки недиабетни популации, които показаха, че групата с най-високи нива на адипонектин има по-нисък риск от миокарден инфаркт с 61% в сравнение с тези с най-ниски нива на пептида.

Използван източник:

1. Schulze M., Shai I., B. Rimm E. еt al. Adiponectin and future coronary heart disease events among men with type 2 diabetes. Diabetes 2005, 54: 534-39 http://diabetes.diabetesjournal.org