ACE инхибитори или ангиотензин рецепторни блокери при диабетна гломерулопатия?


dd 01/04/2005

Тезата… Лекарствата, които блокират ренин-ангиотензин-алдостероновата система (RAAS)* показаха, че имат ренопротективен ефект, който надхвърля контрола на артериалното кръвно налягане, и поради това са най-добрия избор за превенция или забавяне на прогресията на диабетната гломерулопатия. Аргументите… Две големи групи препарати потискат RAАS: инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE инхибитори) и ангиотензин II (тип AT1) рецепторните блокери (ARB), […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.