Метаболитни ефекти на fluvastatin XL 80 mg и atorvastatin 20 mg при пациенти с диабет тип 2 и ниски нива на HDL-холестерола


dd 01/12/2004

Fluvastatin XL 80 mg и atorvastatin 20 mg постигнат средните прицелни серумни нива на LDL-холестерола (2.5 mmol/l) и на аполипопротеин (апо) В (100 mg/dl) при повечето пациенти със захарен диабет тип 2, но средното серумно ниво на HDL-холестерола нараства значимо само при тези на терапия с fluvastatin, показаха резултатите от 4-месечно, проспективно, рандомизирано проучване, публикувани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.