Клетки на имунната система разграничават безвредния от деструктивния инсулинит01/12/2004

Клетки от имунен произход, наречени „естествени убийци“ (natural killer – NK cells), могат да промотират деструкцията на бета клетките на панкреаса и да се намесват в прогресията на диабет тип 1, съобщиха изследователи от секцията по имунология и имуногенетика от Joslin Diabetes Center в Бостън, САЩ (1, 2).

Диабет тип 1 е автоимунно заболяване, при което имунната система погрешно започва атака срещу собствените бета клетки на панкреаса. В ранните стадии на този процес, Т-клетките инфилтрират островите на Langerhans и водят до инсулинит. Както при миши модели, така и при хора, не всеки инсулинит прогресира до диабет тип 1.

Ако NK клетките промотират деструкцията на бета клетките при хората и ние ги блокираме, то тази стратегия ще може да спира или да забавя прогресията на заболяването, смятат американските изследователи.

Това са първите данни, които свързат повишената концентрация на NK клетки в островите на Langerhans с деструктивни лезии, прогресиращи бързо до диабет тип 1. До момента се предполагаше, че тези клетки дори имат протективен ефект срещу заболяването.

Използвани източници:

1.Poirot L, Benoist C and Mathis D. Natural killer cells distinguish innocuous and destructive forms of pancreatic islet autoimmunity. Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) 2004, 101; 21: 8102-07 www.pnas.org

2.www.joslin.org