DIGAMI 2 потвърди нуждата от гликемичен контрол при пациенти с диабет тип 2 след миокарден инфаркт


dd 01/12/2004

Нивото на кръвната глюкоза е мощен, независим предиктор за дългосрочна смъртност след остър МИ при диабет тип 2 Съпътстващата терапия със статин, бета-блокер или АСЕ инхибитор влияе най-силно върху преживяемостта Пациентите с диабет имат по-лоша дългосрочна прогноза след остър миокарден инфаркт (ОМИ) в сравнение с недиабетната популация, най-вероятно поради глюкометаболитните отклонения Първото проучване DIGAMI (Diabetes […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.