Атрофиралите мускули на краката са признак за диабетна невропатия01/12/2004

Обемът на мускулатурата на долните крайници е намален наполовина при пациентите с диабетна невропатия в сравнение с хората с диабет, които са без неврологични усложнения, показаха резултатите от проучване на д-р Henning Andersen и сътр. от Aarhus University Hospital в Дания, публикувани в Diabetes Care през октомври (1).

Според изследователите, „диабетната невропатия е процес, който се задълбочава с времето и води до намаляване на силата и увеличаване на атрофията на мускулите на краката“.

Те са проучили 15 души с дългогодишен диабет, усложнен с периферна невропатия, осем случая с установен диабет, но без невропатни усложнения и контролна група от 23 здрави хора. Обемът на мускулите е измерен чрез магнитно резонансно изобразяване на недоминиращия крак, а степента на невропатията е определена с клиничен преглед и изследвания на нервната проводимост и чувствителност.

Пациентите с невропатия са имали среден мускулен обем от 86 куб. см. Диабетиците без увреждания на периферните нерви са имали обем от 165 куб. см, а здравите контроли са били с обем от 168 куб.см (P < 0.001). С увеличаване на степента на невропатията, обемът на мускулите е намалявал.

„Мускулната атрофия е свързана с тежестта на невропатията и отразява моторната дисфункция“, заключиха изследователите.

Използван източник:

1.Henning A. Atrophy of foot muscles а measure of diabetic neuropathy. Diabetes Care 27:2382-2385, 2004 http://care.diabetesjournals.org