Sortis намалява значимо сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при захарен диабет


dd 01/10/2004

CARDS (Collaborative AtoRvastatin Diabetes Study) – първото проучване, оценило ефекта върху големите сърдечносъдови инциденти при пациенти с диабет тип 2, нормален холестерол и без анамнеза за ИБС или за инсулт – бе преустановено приблизително две години по-рано от Наблюдаващата комисия по етика, тъй като бе отчетена постояннa и силно статистически значима полза за пациентите, приемащи […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.