ДИАБЕТЕН ДАЙДЖЕСТ


dd 01/06/2004

Комбинацията на сулфонилурея и бигваниди бе свързана с повишена смъртност Пациентите с диабет тип 2 (Д2) на комбинарана терапия със сулфонилурея и метформин,прилагани дори и в по-ниски дози, имат повишена смъртност, съобщиха авторите наобсервационно кохортно проучване в Италия (Mannucci E et al. Diabetes Metab Res Rev 2004,20;1:44-7). Това са показали данните от проследяването на 927 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.