Инсулин glargine може да намалява значимо HbA1c и честотата на хипогликемиите при деца и юноши с диабет, без да повишава изходния индекс на телесна маса или нуждите от инсулин


dd 01/04/2004

Това заключиха авторите на проучване (Hathout EH et al. Diabetes Technol Ther 2003, 5;5:801-6), проследило ефектите на инсулин glargine (Lantus) върху гликемичния контрол при педиатричен тип 1 и тип 2 диабет. Проведен е ретроспективен анализ, сравнил нивата на хемоглобин А1с (HbA1c), честотата на хипер- и хипогликемия, средна кръвна глюкоза, индекс на телесна маса (ИТМ) и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.