Prestarium® предпазва от сърдечносъдова смърт и микарден инфаркт пациентите с ИБС, независимо от сърдечносъдовия им риск01/12/2003

Дългодействащият ACE инхибитор Prestarium® значително намалява риска от миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност и сърдечносъдова смърт при пациенти със стабилна исхемична болест на сърцето. Това показаха резултатите от впечатляващото проучване EUROPA (EUropean trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease), съобщени на 31 август 2003 г. на годишната среща на Европейското Дружество по Кардиология (ESC) във Виена, Австрия.

EUROPA е най-голямото проучване провеждано някога при пациенти със стабилна исхемична болест на сърцето.То включва 12 218 пациенти от 24 европейски страни, рандомизирани към Prestarium 8 mg веднъж дневно или към плацебо в допълнение към вече съществуващата оптимална терапия за средно четири години.

Prestarium® намалява сърдечносъдовата смърт, миокардния инфаркт и сърдечния арест с 20% (p= 0.0003). В допълнение Prestarium намалява с 11 % общия леталитет, с 24% миокардния инфаркт (фатален или нефатален ) (p< 0.001) и с 39 % сърдечната недостатъчност (p=0.002).

Тези клинични резултати са валидни за всички групи пациенти, включени в проучването, независимо от тяхната възраст, пол, съпътстващо лечение и независимо от техния рисков профил.

„Резултатите от EUROPA представляват повратна точка в кардиологията и за първи път показват при такива пациенти животоспасяващите предимствата на ACE -инхибиторa perindopril. Perindopril, прибавен към съществуващата оптимална терапия за 4-годишен период, би могъл да предотврати 100 000 сърдечни инфаркта или сърдечно-съдова смърт в страна с население 60 милиона“ - коментира проучването проф. Kim Fox, Royal Brompton Hospital, Лондон, Великобритания.

„Това е голяма стъпка напред и ще има важно значение при определяне лечението на исхемичната болест на сърцето. Исхемичната болест на сърцето е най-честото сърдечно-съдовo заболяване и е причина за почти 1/3 от случаите на смърт, което означава около 16 милиона починали всяка година в световен мащаб“, добави той.

„За първи път имаме лекарство, което не само лекува хипертонията, важен сърдечно-съдов рисков фактор, но също подобрява прогнозата на пациентите с исхемична болест на сърцето.Сега имаме достатъчно доказателства, показващи че Perindopril - освен антихипертезивната си ефективност - има и допълнителни предимства и трябва да бъде използван за лечение на всички пациенти с исхемична болест на сърцето, предшестващ миокарден инфаркт и други доказателства за коронарна болест“, каза проф. Willem Remme, „Sticares“ Cardiovascular Research Institute, Rhoon, Холандия.

Prestarium® има доказана ефективност за лечение на сърдечно-съдови заболявания като артериална хипертония и сърдечна недостатъчност, а отскоро - с резултатите от PROGRESS (Perindopril pROtection aGainst REcurrent Stroke Study) - и на мозъчно-съдова болест. Резултатите от EUROPA демонстрират предимствата на Prestarium за лечение на пациентите с исхемична болест на сърцето.

„Исхемичната болест на сърцето представлява важен и нарастващ социален проблем в световен мащаб. Наше задължение е да подобрим качеството на живот и очакваната продължителност на живота на пациентите. Резултатите от EUROPA потвърдиха животоспасяващите предимства на perindopril при пациенти с исхемична болест на сърцето с вече съществуваща оптимална терапия. Оптималната терапия на исхемичната болест на сърцето трябва да включва perindopril“, казаха в заключение проф. Kim Fox и проф. Willеm Remme.

Дългодействащият ACE- инхибитор Prestarium, 8 mg веднъж дневно, е бил избран за проучването EUROPA поради сигурния си 24-часов контрол на артериалното налягане, доказаните си сърдечносъдови антиисхемични и антиатерогенни свойства, лесна употреба и отлична поносимост.

Д-р Десислава ЛАЗАРОВА

Product Manager

Използвани източници:

1.EUROPA Study. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial. Lancet 2003, www.europa-trial.org

2.The World Health Reports 2002. World Health Organization

3.PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of a perindopril-based blood pressure lowering regimen among 6,105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack. Lancet 2001; 358:1033-1041