Prestarium® предпазва от сърдечносъдова смърт и микарден инфаркт пациентите с ИБС, независимо от сърдечносъдовия им риск


dd 01/12/2003

Дългодействащият ACE инхибитор Prestarium® значително намалява риска от миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност и сърдечносъдова смърт при пациенти със стабилна исхемична болест на сърцето. Това показаха резултатите от впечатляващото проучване EUROPA (EUropean trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease), съобщени на 31 август 2003 г. на годишната среща на Европейското […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.