Първична профилактика на исхемичните инсулти и невропротекция


dd 01/12/2003

Исхемичните инсулти са най-честите нарушения на мозъчното кръвообращение – те съставляват 80-85% от всички инсулти Въпреки направения прогрес в тяхното лечение, особено след въвеждането на интравенозната тромболиза с rtPA (рекомбинантен тъканен-тип плазминоген активатор) < три часа след възникването на остър исхемичен инсулт (NINDS Study Group), леталитетът и инвалидността от тях остават високи. Преживелите исхемични инсулти […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.