Липидни аномалии при захарен диабет тип 201/12/2003

Механизмите на дислипидемията при хората с инсулинова резистентност и диабет тип 2 бяха тема на симпозиум, провел се по време на XVIII конгрес на Международната диабетна федерация (IDF’2003) в Париж Хипертриглицеридемията – водеща черта на диабетната дислипидемия Класическият модел на липидните аномалии при диабет тип 2 (Д2) е: – повишени триглицериди – прекомерна постпрандиална липемия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.