Glargine постига по-завършен лечебен успех в сравнение с NPH при пациенти с диабет тип 2


dd 01/12/2003

Базалният инсулинов аналог Lantus (инсулин glargine) позволява на достоверно повече пациенти с диабет тип 2 да достигат целта за стриктен гликемичен контрол HbА1с</=7% без нито един епизод на документирана нощна хипогликемия в сравнение с тези, лекувани паралелно с човешки NPH инсулин. Това показаха данните от проведеното в САЩ проучване Treat-to-Target (Лечение-до-Целта), обявени от фирма Aventis […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.