ДАТИ ЗА ВАШИЯ КАЛЕНДАР01/12/2003

74-ти Конгрес на Европейското общество по атеросклероза (EAS)

17-20 април Севиля, Испания

17 април – Сателитен симпозиум:

Средиземноморски диети

20 април – Сателитен симпозиум:

Метаболитен синдром и атеросклероза

Информация:

http://www.eas-society.org

Онлайн регистрация:

http://www.74congresoeas.org

ХІІІ Европейски конгрес по затлъстяване (ECO)

26-29 май Прага, Чехска република

Главни теми:

– Епидемиология

– Клетъчни механизми и патофизиология

– Генетика на затлъстяването

– Здравни и социални последици

– Управление

– Превенция

e-mail: eco@guarant.cz

http://www.eco2004.cz/info.html

VІІ Варненски международен симпозиум по затлъстяване и свързани заболявания

Сателитен симпозиум на ХІІІ ECO

30 май – 1 юни, Албена

За контакти:

Проф. д-р Светослав Ханджиев, дм

ул.“Круша планина“1, София 1233

тел.: 02/31 92 54, факс: 02/981 53 31

е-mail: svhandjiev@yahoo.com

64-та Годишна среща и научни сесии на Американската диабетна асоциация (ADA)

4-8 юни Орландо, САЩ

е-mail: meetings@diabetes.org

http://www.diabetes.org/meetings/default.asp

ХІV Конгрес на Европейското общество по хипертония (ESH)

13-16 юни Париж, Франция

e-mail: CSanini@chu-grenoble.fr

http://www.eshonline.org/

ХІІ Международен конгрес по ендокринология (ICE)

31 август-4 септември Лисабон, Португалия

http://www.ice2004.com

40-та Годишна среща на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD)

5-9 септември Мюнхен, Германия

http://www.easd.org

Organizing Committee EASD 2004:

Prof. Eberhard Standl, Chairmen

easd-muenchen.2004@Irz.uni-muenchen.de

30-та Годишна среща на Международното общество по педиатричен и юношески диабет (ISPAD 2004)

3-6 ноември, Сингапур

http://www.ispad.org

e-mail:ispad2004@mpgroupasia.com